10 zajímavostí, 3. část

Zakynthos a jeskyně Keri

Autor: heatheronhertravels

Jeskyně Keri

Jeskyně Keri se nacházejí v jihozápadní části ostrova Zakynthos, vytvořily se vedle hornatiny u mysu Marathia a jsou přístupné pouze čluny po moři nebo v rámci organizovaných výletů.

V tomto pobřežním pásmu je jeskyní víc, některé mají jen velmi malé vstupy, kam se dá dostat pouze plaváním. Jiné jeskyně mají vstupní otvory mnohem větší a dá se tam tedy vplout i člunem.

Více na: http://www.zakynthos-web.cz/clanky/10-zajimavosti-3-cast