Historie a mytologie, 1. část

Pohled na moře z ostrova Korfu

Autor: TrainingMotivator

Historie řeckého ostrova Korfu, to je dlouhý příběh, který začal již někdy před 9000 lety, kdy se vzhledem k neustále rostoucí výšce hladiny moře ostrov oddělil od řecké pevniny.

Předpokládá se, že už tehdy tam existovalo lidské osídlení, i když nebyla odhalena žádná pohřebiště, ani jiné důkazy přítomnosti lidí v době bronzové.

V 8. století př.n.l. tu byla založena řeckými přistěhovalci první kolonie.

Více na: https://www.korfu-web.cz/clanky/historie-mytologie-1-cast