Historie ostrova, 1. část

Hlavní město Zakynthos

Autor: Albe86

Mytologie

Podle řecké mytologie Artemis, bohyně lovu, která se ráda toulala po zelených lesích kolem Zante, a její bratr Apollón, který hrál pod vavřínovými rostlinami na lyru a zpíval o slávě ostrova, našli svůj oblíbený domov právě na ostrově Zakynthos.

Ostrov se v dávných dobách původně označoval jako Hyria. Archeologické nálezy lidských kostí v zálivu Laganas prokázaly, že byl ostrov Zakynthos obydlen již ve starší době kamenné.

Více na: http://www.zakynthos-web.cz/clanky/historie-ostrova-1-cast