Město Kos a naleziště, 2. část

Město Kos - archeologické naleziště

Autor: Paradasos

Na 17 zrestaurovaných sloupů antické sportovní haly gymnasion je skutečně impozantní pohled. Uprostřed byla nádrž na vodu, kde se sportovci mohli umýt a ze stejného důvodu byly vybudovány i západní lázně.

10,5 m široká zpevněná cesta (Decumanus Maximus), široké schodiště pro místní občany a arkády pak rozdělovaly město Kos nad druhou ulicí “Cardo”. Stávalo tu po obou stranách ulice mnoho římských staveb a pod ulicemi fungoval velmi složitý systém kanalizace a odvodňování.

Více na: http://www.kos-web.cz/clanky/mesto-kos-naleziste-2-cast