Pyli a památky

Ostrov Kos a Pyli

Kostel Agiaklafti

Na rovné plošině před Pyli, kde se nacházela starověká nekropole Alnetion, byla objevena pohřební stavba z římského období, která byla přestavěna na křesťanský kostel s názvem Agiaklafti.

V průběhu úklidových prací tam byl roku 1959 nalezen starý štít s nápisem Klavdia. Na základě tohoto nálezu arcibiskup Emmanouil Karpathiou rozhodl, že bude kostel zasvěcen sv. Claudii.

Harmilio

Více na: http://www.kos-web.cz/clanky/pyli-pamatky