Středověká Chora, 2. část

Pozůstatky Chory ve městě Kos

Autor: TJOwens

Východo – západní brána se nachází na východním konci jižního opevnění směrem k moři. Stojí na nábřeží u vchodu v centrální poloze a s největší pravděpodobností byla využívána k nouzovému vstupu.

Byl tu umístěn emblém velmistra Maltézského řádu, Juana Fernandeze de Heredia (1376 – 1396), kdy býval velitelem Rytířů na ostrově Kos Schlegelhotz (1386 – 1412). Na nejvyšším podlaží pak Turci vybudovali další přístavby. Ty se skládaly z řady podlouhlých otvorů a z malých oblouků.

Rytířský dům guvernéra Francesca Sanse

Více na: http://www.kos-web.cz/clanky/stredoveka-chora-2-cast